...ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่เว็บจังหวัดจันทบุรี.....น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี..
EnglishEnglish

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับจังหวัด     
    ส่วนราชการ     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    อินทราเน็ต     
    ชุมชนออนไลน์     
    แผนผังเว็บไซต์     
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่

+ งานมหกรรมทุเรียนโลก
+ อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน ระยอง จันทบุรี

+ ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประกวดราคา

+ ประมวลภาพข่าวกิจกรรม   สถานที่ท่องเที่ยว           
   ปฏิทินท่องเที่ยว             
   โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร    
   ร้านขายของที่ระลึก         
   ข้อมูลการเดินทาง           
 


+ หน่วยงานระดับจังหวัด
+ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวง / ทบวง / กรม / รัฐวิสาหกิจ      

 

 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โทร . 0-3931-2277 E-mail : chanthaburi@moi.go.th